*Untuk makluman bagi staf Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, log masuk ke Sistem Ehadir adalah melalui Sistem Single Sign On (https://sso.perlis.gov.my)
Aduan Reset Katalaluan
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM Ehadir


SISTEM HRMIS : PERISYTIHARAN HARTA
Perisytiharan Harta yang masih aktif ialah yang
Diambil Maklum oleh Ketua Jabatan dalam tempoh 5 tahun bermula
1 Januari 2015 sehingga 31 Disember 2019.


MAKLUMAN PENTING!!SISTEM e- HADIR
Sila pastikan status kehadiran anda DIKEMASKINI dan mendapat KELULUSAN dari PELULUS sebelum 2hb berikutnya bagi mengelakkan status kad anda bertukar warna.

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan
katalaluan asas adalah 12345


MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-HADIR hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.