Informasi
SELAMAT DATANG KE SISTEM Ehadir
Modul
1.Kehadiran

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan
katalaluan asas adalah 12345

MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem e-HADIR hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.

Keperluan
Android Apps
Mozilla Firefox
Adobe Reader

Aduan
Reset Katalaluan